FAQ

Wi-Fi povezivanje, korak po korak

Veza između SPA i Wi-Fi rutera može “isteći” tokom procesa uparivanja. Praćenjem niže navedenih koraka vremenska razlika između pokretanja režima uparivanja na upravljačkoj ploči i u aplikaciji biti će najkraća moguća. Ovo će spriječiti da veza između SPA i Wi-Fi rutera “istekne”:

Korak 1:

Isključite mobilne podatke na Vašem telefonu

Korak 2:

Dozvolite da Intex aplikacija ima pristup Vašoj lokaciji tako što ćete uključiti svoju lokaciju u podešavanjima telefona

Korak 3:

Uključite Wi-Fi na Vašem telefonu

Korak 4:

Provjerite da li možete pristupiti internetu uz pomoć Wi-fi konekcije

Korak 5:

Ulogirajte se u Intex aplikaciju

Korak 6:

Aktivirajte SPA pritiskom na tipku RESET (Rücksetzen) na RCD uređaju

Korak 7:

Uključite upravljačku ploču SPA

Korak 8:

Pritisnite ‘’+’’ ikonicu u aplikaciji

Korak 9:

Odmah pritisnite ‘’Next’’
(ignorirajte instrukcije da trebate pritisnuti tipku za uparivanje na kontrolnoj ploči)

Korak 10:

Unesite lozinku Vašeg WiFi rutera
Upozorenje! Ne pritiskajte dalje

Korak 11:

Sada pritisnite i zadržite tipku za uparivanje na kontrolnoj ploči 5 sekundi dok ne čujete pištanje i dok Wi-Fi pokazatelj na kontrolnoj ploči ne prikaže da je u režimu uparivanja

Korak 12:

Odmah pritisnite ‘’Next’’ u aplikaciji

Ako problem nije riješen, molimo Vas kontaktirajte Vas lokalni servisni centar za daljnju pomoć.