FAQ

Wi-Fi povezivanje

Ukoliko ruter sprčava povezati SPA sa mobilnom aplikacijom, odnosno, da bi ste utvrdili da li je problem u Wi-Fi ruteru možete se povezati sa SPA pomoću Wi-Fi. Da bi ste ovo napravili biti će Vam potreban dodatni mobilni telefon. Molimo Vas sljedite niže navedene korake:

Korak 1:

Kreirajte Wi-Fi povezanost na prvom telefonu. Proces kreiranje Wi-Fi pristupne tocke nije isti na svim telefonima. Da biste kreirali pristupnu tocku sa svog telefona pogledajte uputstvo za upotrebu

Korak 2:

Povežite drugi mobilni telefon sa Wi-Fi mrežom prvog mobilnog telefona

Korak 3:

Sada pratite korake Wi-Fi SPA veze kako biste povezali drugi mobilni telefon sa prvim preko Wi-Fi pristupne točke.

Korak 4:

Sada pratite korake za povezivanje SPA sa drugim mobilnim telefonom.

Ako uparivanje uređaja funkcionira to znači da Vaš ruter možda blokira vezu između SPA i mobilne aplikacije. Možete kontaktirati Vašeg pružatelja internet usluge kako bi provjerito podešavanja.

Ako problem nije riješen, molimo Vas kontaktirajte Vas lokalni servisni centar za daljnju pomoć.