FAQ

Općte Wi-Fi informacije i korištenje Aplikacije

Ukoliko koristite Wi-Fi uređaja, može se desiti da dođe do greške ili da se uređaj ne
može povezati sa aplikacijom. U nastavku su neke opće informacije o korištenju Wi- Fi
i Intex SPA aplikacije:

2,4 GHz i 5 GHz

Većina uređaja ima dvije različite frekvencije rada. Ovo znači da emitiraju i 2.4G Hz i 5 GHz. Razlika između 2.4 GHz i 5 GHz je u sljedećem:

  1. 2,4 GHz: je predviđen za stabilne mreže. Većina električnih uređaja koji se koriste uz pomoć Wi-Fi mreže koriste 2.4 GHz radi stabilne veze. Na primjer: bežični zvučnici, frižider, usisivač, Intex Spa itd.
  2. 5 GHz: je pogodan za uređaje kojima je potreban brz protok, internet. Na primjer: mobilni telefon, iPad, laptop, PC, PlayStation, itd.

Korištenje boost-era ili pristupnih tačaka

Booster služi za pojačavanje signala na mjestu gde je postavljen. Kada postavite
pojačivač na mjesto gdje je signal slab, to znači da ste pojačali signal. Uobičajeno je
postaviti nekoliko boost-era na lokacijama gdje je signal slab ili između te lokacije i
Wi-Fi rutera. Medjutim, korištenje booster-a može spriječiti SPA da se poveže sa
aplikacijom. Poželjna je upotreba kabla kod Wi Fi rutera. Nakon povezivanja pomoću
žice, šalje se Wi-Fi signal do određene zone. Ovo omogućava bolji Wi Fi signal.

Jačina signala

Mobilni telefoni koji nisu stariji od 2 godine imaju pristup na obe frekvencije: 2.4 GHz i
5 Ghz. Ukoliko je signal od 5 GHz jači telefon će se automatski povezati na 5 GHz. Intex
PureSpa i Intex aplikacija mogu se povezati samo na 2.4 GHz. Stoga, kad je Vaš telefon
povezan na 5 GHz nećete se moći povezati sa SPA.

Morate spojiti Vaš telefon na Wi-Fi kako biste mogli povezati SPA sa aplikacijom.
Isključite mobilne podatke kako biste spriječili da se telefon automatski poveže sa
mobilnim podacima ako je Wi-Fi signal slab. Može se dogoditi da se mobilni telefon poveže sa internetom, ali da ima samo 1 ili 2 crte dometa signala. Aplikacija se tada ne može povezati jer je Wi Fi signal slab.

Za više informacija o Wi-Fi podešavanjima i kako da ih promjeniti, molimo kontaktirajte
Vašeg pružatenja internet usluge.

Ukoliko želite povezati Vaš Intex PureSpa sa Intex aplikacijom postoji nekoliko stavki koje treba izeti u obzir. U nastavku pročitajte savjete koji mogu pomoći ukoliko povezivanje nije uspješno:

Povezivanje SPA sa aplikacijom

Uvjerite se da ste povezali aplikaciju i SPA preko 2.4 GHz mreže. SPA se ne može povezati na 5 GHz mrežu. Osigurajte da SPA bude blizu rutera i da ste unjeli ispravnu lozinku za Wi-Fi mrežu. Ukoliko koristite skrivenu Wi-Fi mrežu, osigurajte se da više ne bude skrivena. SPA se neće moći povezati na skrivene mreže.

Ponovo pokretanje rutera

Može postojati problem sa ruterom čak iako drugi uređaji i dalje rade. Ponovo pokretanje rutera može riješiti ovaj problem. Većinu rutera treba samo ponovo pokrenuti tako što ćete isključiti kabel za napajanje i ponovo ga uključiti. Provjerite uputstvo za upotrebu rutera da biste pokrenuti ruter.

Napredna podešavanja rutera

SPA se može povezati samo putem Wi-Fi-a i to pomoću 2.4 GHz mrežnog band-a. Većina rutera ima dvije frekvencije signala. Većina telefona će automatski izabrati 5 GHz mrežu. Ne može se svaki telefon kontrolirati na kojoj frekvenciji je povezan. Kako bi osigurali da se SPA može povezati molimo Vas učinite sljedeće:

Opcija 1: Onemogućite 5 GHz

Ruter se putem podešavanja može prilagoditi potrebama. U naprednim podešavanjima rutera, moguće je izabrati da se emituje samo frekvencija od 2.4 GHz. Mobilni telefon će se tada povezati na Wi-Fi mrežu od 2.4 GHz. Da biste izvršili ova podešavanja, molimo kontaktirajte svog pružatelja internet usluga. 2.4 GHz je potrebno samo da bi se SPA spojio sa mobilnim telefonom i Wi-Fi. Kada se SPA poveže i postane vidljiva na aplikaciji, podesite ruter da ponovo emituje 5 GHz.

Opcija 2: Preimenovanje Wi-Fi frekvencija

Možete unjeti različita imena u ruterskom podešavanju, jedno za 2.4 GHz i jedno za 5 GHz frekvenciju. Na ovaj način možete usmeriti mobilni telefon da se poveže samo na 2.4 GHz.

Za više informacija o Wi-Fi podešavanjima i kako da ih promjeniti, molimo kontaktirajte Vašeg pružatelja internet usluga.