FAQ

Povezivanje filter pumpe

Položaj crijeva

Gornji priključak pumpe je označen sa ‘’+’’. Na taj dio se mora priključiti crijevo koje dolazi sa donjeg izlaza iz bazena (izlaz). Crijevo koje dolazi iz gornjeg izlaza iz bazena (ulaz) mora biti povezano na niži priključak na pumpi.

TNa ovaj način se dobijaju veza od niskog ka visokom i visokog ka niskom. To je potrebno kako bi pumpa radila što bolje. Sama pumpa nije dovoljna već ona fukcionira na pritisak vode iz bazena. Priključivanjem filter pumpe na ovaj način se stvara potreban pritisak.

Savjet: Nemojte priključivati dodatna crijeva na pumpu. To bi smanjilo pritisak vode u pumpi, a time i smanjilo snagu pumpe za filtriranje vode.

Pozicioniranje pumpe

Ukoliko postavite filter pumpu iznad nivoa vode, pumpa neće funkcionirati. Kao što smo i ranije naveli, sama pumpa nije dovoljna, već je potreban pritisak vode. U ovom slučaju pritisak vode ne bi bio dovoljan kako bi se voda filtrirala kroz pumpu.

Molimo Vas postavite filter pumpu na tlo, u istoj ravni kao sto je bazen. Tako će pumpa biti ispod površine vode. Za više detalja o montiranju Vaše pumpe pogledajte uputstvo za upotrebu.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.