FAQ

Nema klora – Nema koda greške QS400

Ako sistem za slanu vodu ne prikazuje greške tokom rada, znači da se proizvodi dovoljno kora. Elektroliza razdvaja vodu na kisik i vodik, a rastvorenu sol na hžklor i druge supstance.

Ukoliko je je u vodi izmjereno premalo ili da uopće nema klora, to znači da je proizvedeni klor odmah potrošen ili je razgrađen jer ima previše biološkog materijala u vodi.

Da biste povećali nivo klora u vodi možete aktivirati funkciju “boost”. Kada aktivirate tu funkciju pumpa mora biti podešena na FP. Pumpa će tada raditi neprekidno. Funkcija “boost” se može podesiti na 36, 48 ili 60 sati.

Ukoliko i nakon ovoga i dalje mjerite da je nedovoljno klora ili da uopće nema klora u vodi, možete proći kroz listu u nastavku:

Čišćenje elektrode

Titanijska elektroda pretvara sol u slobodni klor. Pratite korake opisane u uputstvu da biste očistili elektrodu.

Ponoviti funkciju “boost”

Ukoliko i dalje nema dovoljno klora u vodi i nakon uključivanja “boost” funkcije vjerovatno je mnogo biološkog materijala u vodi. Tada bi prvo trebalo uključiti “boost” funkciju da se neutralizira biološki material, a nakon toga ponoviti funkciju kako bi doveli nivo klora na potrebanu razinu.

Pokrijte bazen kada nije u upotrebi

Izlaganje vode sunčevoj svjetlosti će umanjiti kolicinu klora i prije nego što se klor iskoristi. Kiša ili grmljavina također mogu uticati na smanjenje nivoa klora u vodi iako se Vaš bazen ne koristi.

Obratite se stručnjaku

Ako gore navedeni savjeti nisu pomogli molimo Vas kontaktirate stručnjaka za tretman/održavanje vode za više savjeta.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za daljnju pomoć.