FAQ

Čišćenje elektrolitske ćelije

Da bi elektrolitska ćelija funkcionirala neophodno je redovno čistiti istu. Proces čišćenja opisujemo korak-po-korak u kako je niže navedeno:

Korak 1:

Isključite SPA i iskopčajte kabl za napajanje iz električne utičnice

Korak 2:

Odvijte kućište filtera od SPA baze, koristeći čepove da zatvorite otvore za dovod i odvod vode

Korak 3:

Pomoću odvijača uklonite četiri vijka sa prozirnog poklopca (Vidjeti sliku 1 i 2)

Korak 4:

Isključite elektrolitsku ćeliju. Odvijte maticu elektrolitske ćelije u smjeru suprotnom od kazaljke na satu pomoću priloženog alata (Vidjeti sliku 3 i 4)

Korak 5:

Izvucite elektrolitsku ćeliju i stavite je i posudu u koju ćete uliti alkoholni ocat za čišćenje

Korak 6:

Stavite titanijsku pločicu u posudu i ulijte alkoholni ocat za čišćenje, tako da pločica bude potpuno potopljena. Pustite da pločica bude potopljena najmanje 1 sat. Ukoliko postoje veće naslage kamenca preporučuje se da djelovi ostanu potopljene preko noći. Nakon toga isperite elektrodu pod jakim mlazom vode (Vidjeti sliku 5 i 6)

Korak 7:

Za ponovno montiranje pratite gore navedene korake obrnutim redosljedom.

Ukoliko problem nije rješen, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.