FAQ

Kontrolna lista za korištenje Intex PureSpa

Intex PureSpa se smatra velikim potrošačem. Postoji nekoliko stavki koje preporučamo da pratite prije montiranja Intex PureSpa. Pregledajte niže navedene informacije:

Veliki potrošači

Veliki potrošači su uređaji kojima je potrebno puno električne energije (npr. pećnica, stroj za sušenje rublja, stroj za pranje suđa itd.). Oni su obično uključeni na različitim grupama. Odmah po uključivanju velikog potrošača biti će potreban veliki napon električne energije. Ako je u tom trenutku u grupi priključeno nekoliko velikih potrošača može doći do iskakanja osigurača.

SPA smije biti priključen samo na utičnicu sa uzemljenjem

Utičnica sa uzemljenjem se može prepoznati po 2 metalne pločice, jedna se nalazi na vrhu a druga na dnu utičnice. Ukoliko postoji problem sa uzemljenjem proizvoda, struja može nastaviti prolaziti kroz uzemljenje u utičnici sve do mjerača usled čega će se prekidač za uzemljenje isključiti.
Kod utičnice koja nemaju uzemljenje ovo se ne može desiti jer će struja nastaviti prolaziti u zemlju npr. kada osoba dodirne proizvod koji propušta struju osjetiti ćepeckanje. Utičnica mora biti suha, udaljena 4m od SPA i na visini od 1.2m.

Veze sa grupom

Kada se Intex PureSpa zagrijava ima kapacitet od 2300W. Zbog toga se preporučuje SPA proizvod uključi u posebnu grupu. Ukoliko ovo nije izvedivo SPA se može povezati u grupi sa uređajima male potrošnje (npr. rasvjeta).
Oprez! Ako je SPA povezan u grupu u kojoj su priključeni aparati za hlađenje (kao što je frižider ili zamrzivač) to može dovesti do elektriciteta u vodi (osećaj peckanja na koži).

Ako je SPA uključen i pregori RCD i osigurači, prva stvar koju treba provjeriti da li su u istoj grupi priključeni i drugi uređaji (i veliki i mali). Moguće je da postoji velika potrošnja u količini struje jer je previše uređaja uključeno u isto vrijeme.

Nemojte koristiti produžni kabel ili tajmer

Većina produžnih kablova ne može izdržati količinu struje koja je potrebna za SPA. Grijač u SPA proizvodu ima kapacitet od 2300W. Ukoliko ste SPA povezali na produžni kabel ili tajmer to može dovesti do opterećenja, odnosno do kratkog spoja. Kada kabel ne možepodnjeti potrebnu količinu struje, obično ćete primjetiti osećaj peckanja na koži dok ste u vodi. Zato koristite isključivo i samo koristite SPA kabel i osigurajte da je kabel potpuno odmotan prije uključenja u zidnu utičnicu.

Utikač uvek održavajte suhim. Nikada ne priključujte mokri utikač

Kombinacija vode i struje može biti opasna. Ukoliko uključite vlažni utikač u električnu utičnicu to može proizvesti veliku količinu toplote i rastopiti utičnicu i/ili utikač od SPA. Vodite računa da SPA uvjek bude udaljen najmanje 4m od električne utičnice.

RCD sklopka

SPA je opremljen sa RCD sklopkom na kraju el. kabela. RCD se ponaša kao uređaj diferencijalne struje (GFCI) koji odmah gasi napajanje proizvoda sa električnom energijom u slučaju nekog defekta. Kada je napon struja u kabelu između žica jednak, RCD prekidač funkcionira pravilno. Ukoliko RCD otkrije da je napon struje neujednačen odmah zaustavlja protok električne energije ka proizvodu. RCD uređaj je potrebno testirati prije svake upotrebe.
Nemojte koristiti SPA ukoliko RCD ne funkcionira ispravno. RCD nije vodootporan ali je otporan na manje kapljice vode.

Kontaktirajte kvalificiranog električara kako bi provjerio sve grupe i utičnice u kući i oko nje.