FAQ

Opće informacije kod upotrebe vecih električnih uređaja

Pri korištenju većih električnih uređaja npr. Intex PureSpa, stroj za pranje rublja/ posuđa, pećnica itd., preporučamo da se uvjerite da li je kućna instalacija ispravna. Dodatne informacije o ovom pitanju ćete naći u nastavku:

Električne instalacije u kući

Vaša kućna instalacija se snabdjeva električnom energijom mrežnog operatera pomoću priključka u glavnom ormaru za struju u kući. Kućna instalacija ima funkciju u snabdjevanju električnih aparata sa električnom energijom. Žica za napajanje aparata strujom se takođe naziva i ‘faza’ a povratna žica ‘nula’. Treća žica služi za “uzemljenje”. Uzemljenje se koristi da bi uređaji bili sigurni na dodir. Neki električni uređaji koriste ovu vezu ali ne moraju svi uređaji biti uzemljeni.

Povezivanje

Povezivanje počinje tamo gdje kablovi ulaze u Vaš dom: glavni osigurač se nalazi odmah kod povezivanja kablova. Glavni osigurač određuje maksimalan napon struje koju možete koristiti u domu.

Povezivanje grupa

Vaše povezivanje se nalazi u razvodnoj ploči u glavnom strujnom ormanu. Grupa utičnica predstavlja strujni krug. Svaki strujni krug je zaštićen osiguračima, obično od 16 ampera. Svaka grupa je zaštićena osiguračima ili prekidačima. Strujni krug se prekida ukoliko određena grupa utičnica troši previše struje npr. ako ste priključili neispravan uređaj ili ukoliko ste priključili previše uređaja.
Snaga glavnog osigurača ovosi od zbira snage svih Vaših osigurača u strujnom ormaru. Stoga nije preporučljivo dodavati grupe. Ukoliko to učinite potrošnja bi mogla biti toliko visoka da bi glavni osigurač pregorio.

Brojilo kWh i zaštitni prekidači strujnog kruga

Između glavnog osigurača i grupna je obično spojeno kWh brojilo i zaštitni prekidač strujnog kola. Brojilo kWh registrira količinu struje koja se koristi.
Zaštitni prekidač strujnog kruga uspoređuje napon struje koja teče kroz fazu sa naponom struje koja teče nazad kroz “nulu”. Zaštitni prekidač će prekinuti strujni krug ukoliko izmjeri razliku koja je veća od graničnih vrijednosti.

Molimo Vas kontaktirate kvalificiranog električara kako bi provjerili sve grupe i utičnice u kući i oko nje.