FAQ

Nema protoka-nizak protok vode solarnog grijača

Ukoliko koristite solarne grijače doći će do smanjenja protoka vode kroz pumpu. Međutim, ukoliko nema protoka vode ili je protok vode izrazito nizak molimo Vas pratite navedene korake kako bi ste otklonili problem:

Korak 1:

Uklonite sav pribor osim solarne prostirke i filter pumpe

Korak 2:

Obavezno ispustite zrak iz filter pumpe prateći korake u uputstvu za upotrebu.

Korak 3:

Otvorite ventile na solarnom grijaču prateći korake navedene u uputstvu za upotrebu.

Ako zrak nije ispušten iz filter pumpe ili ako je priključeno puno dodataka, protok vode će biti izrazito nizak.


Povezivanjem više solarnih grijača, protok vode će se smanjiti jer postoji veći otpor vode koja se filtrira kroz pumpu. Ukoliko koristite nekoliko solarnih grijača savjetujemo da sljedite navedene korake:

Korak 1:

Otvorite ventil na prvom solarnom grijaču to znači da se voda neće zadržati u prvom solarnom grijaču već će teći direktno do sljedećeg

Korak 2:

Otvorite ventil i na drugom solarnom grijaču

Korak 3:

Ukoliko imate više od 4 grijača, otvorite ventil i na trećem grijaču

Korak 4:

Otvorite ventil od predzadnjeg grijača do pola

Korak 5:

Otvorite ventil zadnjeg grijača do kraja tako da voda može teći u njega.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.