FAQ

Ispuštanje zraka iz sistema na pješčanoj pumpi

Niže možete pogledati uputstvo za ispuštanje zraka iz sistema kod pješčanih filter pumpi. Proverite da li imate 4-smjerni ili 6-smjerni ventil na pumpi. Ukoliko se zrak ne ispusti iz sistema pumpe to će utjecati na snagu kojom pumpa filtrira vodu:

Ispuštanje zraka iz sistema kod pješčane pumpe sa 4-smjernim ventilom

Korak 1:

Isključite pješčanu pumpu i izvucite utikač iz utičnice

Korak 2:

Okrenite 4-smjerni ventil u položaj “N”

Korak 3:

Otvorite ventil za zrak na kućištu motora

Korak 4:

Nakon što voda poteče iz ventila, možete zatvoriti

Korak 5:

Zatim, olabavite poklopac na odvodu 4-smjernog ventila

Korak 6:

Nakon što voda poteče iz odvoda, možete zatvoriti

Korak 7:

Postavite 4-smjerni ventil u položaj filtracije i ponovno uključite pumpu

Ispuštanje zraka iz sistema kod pješčane pumpe sa 6-smjernim ventilom

Korak 1:

Isključite pješčanu pumpu i izvucite utikač iz utičnice

Korak 2:

Okrenite 6-smjerni ventil u položaj “N”

Korak 3:

Okrenite 6-smjerni ventil u položaj “N”

Korak 4:

Nakon što voda poteče iz ventila, možete zatvoriti

Korak 5:

Malo odvrnite priključno crijevo na vrhu 6-smjernog ventila (nemojte odvrnuti do kraja)

Korak 6:

Nakon što voda poteče, mozete ponovo zategnuti crijevo nazad na 6-smjerni ventil

Korak 7:

Postavite 6-smjerni ventil u položaj filtracije i ponovo uključite pumpu

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.