FAQ

Nema klora – Nema koda greške

Elektroliza je proces u kojem se molekule vode razgrađuju na kisik i vodik, a rastvorenu sol razgrađuje na klor i druge supstance. Sistem proizvodi klor ukoliko SPA ne prikazuje grešku tokom rada. Potrebno je redovno mjeriti sve parametare u void, jer se klor koji je proizveden odmah razgrađuje i troši.

Da bi ste povećali nivo klora morate uključiti sistem nekoliko puta kontinuirano, Da bi se stvorio dodatni klor potrebno je uključite sistem 3 puta u trajanju po 8 sati.

Ukoliko je nivo klora i nakon nekoliko pokretanja sistema i dalje ispod potrebnih vrijednosti molimo prođite kroz sjledeće korake:

Čišćenje elektrode

Titanijska elektroda pretvara sol u slobodni klor. Pratite korake navedene u uputstvu kako biste očistili elektrodu.

Uključite sistem za slanu vodu ponovo

Ukoliko u vodi ima previše biološkog materijala, klor koji je upravo proizveden će odmah biti iskorišten i potrošen. Provjerite nivo klora između upotrebe proizvoda kako bi utvrdili da li se nivo klora povećava.

Prekrijte SPA korito kada nije u upotrebi

Izlaganje vode sunčevoj svjetlosti umanjiti će količinu klora i prije nego što klor bude iskorišten. Kiša ili grmljavina također mogu umanjiti nivo klora i bez Vašeg korištenja SPA.

Kontaktirajte stručnjaka

Ukoliko gore navedene informacije nisu bile od pomoći možete se obratiti stručnjaku za dodatni savjet u vezi sa tretiranjem/održavanjem vode.

Za više informacija o održavanju vode, molimo Vas kontaktirajte stručnu osobu za održavanje vode.