FAQ

Kako očistiti pijesak kod pješčane pumpe

Postoje različite vrste pjeska. Čak i ukoliko ste stavili novi pjesak u pumpu, potrebno je prvo pokrenuti opciju “backwash”. Nakon toga pokrenite funkciju “filter“ i pogledajte manometer na pumpi. To je pritisak pumpe kada počinje sa radom. Postoji mogućnost da će manometar biti na granici sa žutim poljem. Svaki put kada manometar pokaže da je pritisak u pumpi potpuno u žutom polju potrebno je izvršiti “backwash”. Pratite sljedeće korake kako bi ste to i učinili:

Backwash kod 4-smjernog ventila

Korak 1:

Isključite pumpu

Korak 2:

Okrenute 4-smjerni ventil na funkciju “backwash”

Korak 3:

Odvrnite poklopac na odvodu 4-smjernog ventila

Korak 4:

Ponovo uključite pumpu

Korak 5:

Ugasite pumpu kada čista voda počne teći iz odvoda
(Provjeriti tako što ćete rukom proći kroz vodu koja ističe iz pumpe. Čim budete osjetili da nema više pjeska u vodi, možete ugasiti pumpu)

Korak 6:

Vratite poklopac na odvod i pomaknite 4-smjerni ventil na “filter“

Backwash kod 6-smjernog ventila

Korak 1:

Isključite pumpu

Korak 2:

Okrenite 6-smjerni ventil na funkciju “backwash”

Korak 3:

Odvrnite poklopac sa odvoda 6-smjernog ventila

Korak 4:

Uključite pumpu

Korak 5:

Ugasite pumpu kada čista voda počne teći iz odvoda
(Proveriti tako što ćete rukom proći kroz vodu koja ističe iz pumpe. Čim budete osetili da nema više pjeska u vodi, možete ugasiti pumpu)

Korak 6:

Okrenite 6-smjerni ventil na funkciju “rinse“

Korak 7:

Uključite pumpu na najmanje 1 minutu, a zatim ponovo isključite

Korak 8:

Vratite poklopac na odvod i vratite 6-smjerni ventil nazad na “filter” opciju.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.