FAQ

Ukoliko curi voda na crijevu od pumpe

Postoji više mogućih uzroka zašto curi voda na crjevu od pumpe. Jedan od najčešćih razloga je to da O-prsten nije pravilno postavljen na priključku za crijeva. Prilikom priključivanja, O-prsten može da skliznuti I pomaknuti se. Ovo znači da se crijevo nije pravilno priključilo i to će dovesti do curenja vode na ovom mjestu.

Molimo Vas slijedite niže navedene korake:

Korak 1:

Uklonite stezaljku i olabavite crijevo

Korak 2:

Pomaknite crijevo nazad kako bi O-prstena namjestili na početak priključka za crijeva

Korak 3:

(Nježno pomaknite crijevo naprijed nazad da biste ponovo pričvrstili O-prsten ukoliko se pomaknuo)

Korak 4:

Nježno pomaknite crijevo preko O-prstena bez pomicanja O-prstena

Korak 5:

Postavite stezaljku za crijevo preko O-prstena

Ispod možete vidjeti fotografije pravilnog i pogrešnog postavljanja O-prstena na priključak za crevo. Projverite da li je O-prsten pravilno postavljen a ukoliko nije, postavite ga pravilno koristeći gore navedene korake.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.