FAQ

Kako ispustiti zrak iz filter pumpe

Ukoliko u sistemu filter pumpe ima zraka, protok vode će se biti smanjen, a sam rad pumpe će biti bučan. Kako bi pumpa ispravno radila potrebno je ispustiti zrak iz sistema. Molimo Vas pratiti niže navedena uputstva korak-po-korak, kako bi ste otklonili problem:

Korak 1:

Isključite pumpu

Korak 2:

Okrenite ventil na vrhu poklopca kućišta u smjeru kazaljke na satu (slika 1)

Korak 3:

Zrak ćebi tada izaći kroz otvor gdje ste odvili ventil

Korak 4:

Nakon što poteče voda iz otvora ventila možete ga zatvoriti okretanjem suprotno od kazaljke na satu (slika 2 i 3)

Korak 5:

Nakon što je oslobođen zrak iz sistema, pumpa se može ponovo uključiti

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.