FAQ

Kod E81

Kod E81 se prikazuje kada se upravljačka ploča ne može povezati sa bazom SPA. Uzrok može biti u RCD sklopci, bazi SPA ili upravljačkoj ploči. Zamolili bi smo Vas da sjledite sjledeće korake kako bi ste ponovo povezali kontrolnu ploču sa baznom jedinicom:

Korak 1:

Uzmite kontrolnu ploču u ruku

Korak 2:

Pritisnite i držite On/Off tipku duže od 5 sekundi kako biste isključili kontrolnu ploču

Korak 3:

Isključite bazu SPA iz utičnice

Korak 4:

Postavite isključenu kontrolnu ploču nazad na bazu SPA

Korak 5:

Uključite bazu SPA u utičnicu i aktivirajte uređaj pomoću RESET tipke i pričekajte 1 do 3 sekunde
Oprez! Ne pritiskajte TEST tipku jer ćete time isključiti uređaj!

Kontrolna ploča će se ponovo povezati i prikazati temperature, ali imajte na umu da je kontrolna ploča i dalje isključena. Da biste upravljali uređajem morate istu uključiti.

Da li se kod E81 i dalje prikazuje na kontrolnoj ploči?

Molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.

Da li se kod E81 više ne pojavljuje?

Ovo znači da se upravljača ploča nije mogla povezati sa bazom SPA. Razlog može biti jer je baza SPA bila isključena, a kontrolna ploča uključena ili zato što je kotrolna ploča bila predaleko od baze SPA.

Ukoliko se kod E81 ponovo pojavi, prođite gore navedene korake.