FAQ

Nema klora – Nema koda greške QS500, QS2100

Ako sistem za slanu vodu ne prikazuje greške tokom rada, znači da se proizvodi dovoljno klora. Elektroliza razdvaja vodu na kisik i vodik, a rastvorenu sol na klor i druge supstance.

Ukoliko je je u vodi izmjereno premalo ili da uopće nema klora, to znaci da je proizvedeni klor odmah potrošen ili je razgrađen jer ima previše biološkog materijala u vodi.

Kako bi povećali nivo klora u vodi možete aktivirati funkciju “boost”. Kada aktivirate tu funkciju pumpa mora biti podešena na FP. Pumpa će tada raditi neprekidno.
Ovo je neophodno jer je pojačanje 8 puta veće od podešenog radnog vremena. Na primjer: 1 pojačanje na 6 sati rada traje 8 x 6 = 48 sati.

Ukoliko i nakon ovoga i dalje mjerite da je nedovoljno klora ili da uopšte nema klora u vodi, možete proći kroz listu u nastavku:

Čišćenje elektrode

Titanijska elektroda pretvara sol u slobodni klor. Pratite korake opisane u uputstvu da biste očistili elektrodu.

Izvršite drugo pojačanje

Ukoliko i dalje nema dovoljno klora u vodi i nakon uključivanja “boost” funkcije vjerovatno imapuno biološkog materijala u vodi. Tada bi prvo trebalo uključiti “boost” funkciju kako bi neztralizirali biološki material, a nakon toga ponoviti funkciju kako bi doveli razinu klora na potrebanu razinu.

Pokrijte bazen kada nije u upotrebi

Izlaganje vode sunčevoj svjetlosti će umanjiti kolicinu klora i prije nego što se klor iskoristi. Kiša ili grmljavina također mogu uticati na smanjenje nivoa klora u vodi iako se Vaš bazen ne koristi.

Obratite se stručnjaku

Ako gore navedeni savjeti nisu pomogli molimo Vas da kontaktirate stručnjaka za tretman/održavanje vode za više savjeta.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za daljnju pomoć.