FAQ

Pjesak u vodi

Ukoliko je pjesak novi, sav višak će te ukloniti funkcijom “BACKWASH”. Tek kada više ne bude pjeska koji izlazi iz pumpe prilikom korištenja funkcije “BACKWASH” pumpa se može prebaciti u funkciju filtracije. Ukoliko je pješčana pumpa podešena na filtriranje prije uključivanja funkcije “BACKWASH sav pjesak će se ispustiti u bazen.

Ukoliko koristite novi pjesak u pumpi sa 4-smjernim ventilom:

Korak 1:

Uklonite sav pjesak iz bazena

Korak 2:

Provjerite da li u rezervaru ima dovoljno pjeska i dopunite ukoliko je potrebno

Korak 3:

Uvjerite se da u centralnoj cjevi rezervara nema pjeska

Korak 4:

Izvršite “BACKWASH” dok voda ne postane čista
(Ovo možete provjeriti tako što ćete postaviti ruku pod vodu koja izlazi i čim više ne bude pjeska u vodi možete stati)

Ukoliko koristite novi pesak u pumpi sa 6-smjernim ventilom:

Korak 1:

Uklonite sav pjesak iz bazena

Korak 2:

Provjerite da li u rezervaru ima dovoljno pjeska i dopunite ukoliko je potrebno

Korak 3:

Uvjerite se da u centralnoj cjevi rezervara nema pjeska

Korak 4:

Izvršite “BACKWASH” dok voda ne postane čista
(Ovo možete da provjerite tako što ćete postaviti ruku pod vodu koja izlazi i čim više ne bude pjeska u vodi možete stati)

Korak 5:

Podesite funkciju “RINSE” najmanje 1 minutu da biste se uvjerili da je filter pravilno postavljen

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za daljnu pomoć.