Gdje pronaći šifru proizvoda?

PureSpa

Kataloški broj

SPA koriti na napuhivanje

Kataloški broj možete pronaći ili u katalogu Intex proizvoda ili na naljepnici na kontrolnoj bazi.

Upravljačka baza, Upravljačka ploča

Kataloški broj – isto mjesto kao i broj SPA korita na napuhavanje

Ostali dijelovi

Kataloški broj – isto mjesto kao i broj SPA korita na napuhavanje

Čamci i kajaci

Kataloški broj se nalazi iznad crtičnog koda (iznad EAN) Ili na fakturi.

Zračni kreveti

Kataloški broj se nalazi iznad crtičnog koda (iznad EAN) Ili na fakturi.

Daske za veslanje (SUP)

Kataloški broj se nalazi iznad crtičnog koda (iznad EAN) Ili na fakturi.

SwingSets

Kataloški broj se nalazi iznad crtičnog koda (iznad EAN) Ili na fakturi.

Sustavi filtracije i sanitacije

Pješčana filter pumpa sa sustavom slane vode

Pješčana filter pumpa

Sustav slane vode

Kataloški broj nalazi se na naljepnici s donje strane pumpe, odnosno na računu.

Filtracija putem filter uloška

Kataloški broj otisnut je na računu.

Ozonski sustavi

Kataloški broj nalazi se u donjem dijelu proizvoda na naljepnici u blizini crtičnog koda.

Proizođački kod

PureSpa

SPA koriti na napuhivanje

Proizvođački kod može se pronaći oko ventila na strani hidromasažne kade na napuhavanje.

Upravljačka baza, Upravljačka ploča

Proizvođači kod može se pronaći na naljepnici na bazi motora.

Ostali dijelovi

Proizvođački kod možete pronaći ispod upozorenja.

Proizvođački kod može se pronaći oko ventila za ispuštanje zraka.

Proizvođački kod nalazi se unutar svjetla (kada odvrnete svjetlo iz spa korita).

Nadzemni bazen

Proizvođači kod može se pronaći oko ulaza crijeva iznutra.

Proizvođački kod se može pronaći oko ventila za odvod vode iznutra.

Proizvođački kod može se pronaći oko ventila za zrak na prstenu za napuhavanje.

Čamci i kajaci

Proizvođači kod otisnuta je na trupu broda (s unutarnje strane).

Zračni kreveti

Proizvođački kod otisnut je na bočnoj strani kreveta pored teksta upozorenja.

Daske za veslanje (SUP)

Proizvođački kod nalazi se na donjoj strani daske za veslanje. U formatu GODINA MJESEC DAN (npr. 20221012).

Ljuljačke

Proizvođaki kod otisnut je na kutiji pored crtičnog koda.

Sustavi filtracije i sanitacije

Pješčana filter pumpa sa sustavom slane vode

Pješčana filter pumpa

Sustav slane vode

Proizvođački kod nalazi se na naljepnici na dnu proizvoda u blizini crtičnog koda.

Filtracija putem filter uloška

Proizvođački kod nalazi se na dnu proizvoda.

Ozonski sustavi

Proizvođački kod nalazi se na naljepnici na dnu proizvoda u blizini crtičnog koda.

Usisivači za bazen

Proizvođački kod nalazi se na donjoj strani usisivača.

Broj modela

PureSpa

SPA koriti na napuhivanje

Broj modela nalazi se na velikoj bijeloj naljepnici na kontrolnoj bazi.

Upravljačka baza, Upravljačka ploča

Broj modela – isto mjesto kao i broj hidromasažne kade na napuhavanje

Other parts

Broj modela – isto mjesto kao i broj hidromasažne kade na napuhavanje

Daske za veslanje (SUP)

Broj modela nalazi se na bočnoj strani daske za veslanje.

Sustavi filtracije i sanitacije

Pješčana filter pumpa sa sustavom slane vode

Pješčana filter pumpa

Sustav slane vode

Broj modela nalazi se na srebrnoj naljepnici na stražnjoj strani proizvoda (broj modela nalazi se u gornjem desnom kutu).

Filtracija putem filter uloška

Broj modela nalazi se na dnu proizvoda.

Ozonski sustavi

Broj modela nalazi se u donjem dijelu proizvoda na etiketi.

Tehnički kod

Nadzemni bazen

Tehnički kod ispisan je pored teksta upozorenja.