Gdje pronaći broj rezervnog dijela?

Broj rezervnog dijela nalazi se u priručniku (uputstva za upotrebu).

Priloženi priručnik za proizvod sadrži dijagram rezervnih dijelova. Broj rezervnog dijela je u obliku peteroznamenkaste numeričke šifre.